Šibenski bagatin, čokoladna verzija novčića iz 15 stoljeća

18. rujna 2019. :

HRVATSKI SUVENIR

Banner

Posjetitelji Šibenika mogli bi uskoro kući odnijeti unikatni, jestivi suvenir - Šibenski bagatin, čokoladnu verziju novčića koji se u Šibeniku kovao u 15. stoljeću. Osmislili su ga učenici šibenske Turističko-ugostiteljske škole a ideja im je bila predstaviti turistima kulturno-povijesnu baštinu grada. Projekt je financiralo Ministarstvo turizma.

Za 350 bagatina otopili su 10 kilograma čokolade. A suvenir su osmilili i izradili: učenici sami. I gotovim su proizvodom - zadovoljni. Bagatin je kulturno-povijesna šibenska baština. Zato su ga i birali. Jer ima priču. Kovan je bagatin u Šibeniku 1485. Vole Šibenčani naglasiti - među prvima su imali vlastiti novac. I ostao je u uporabi više od dva stoljeća.

Možemo reći da je jedan od prvih gradova koji je kovao svoj novac. Mislim, govori nam o bogatstvu samog Šibenika i značaju samog Šibenika, ističe ravnatelj Muzeja grada Šibenika Željko Krnčević. Od zamisli do prezentacije prošlo je 5 mjeseci. Rad na čokoladnoj verziji šibenskoga novčića ima višestruku korist.

- Projekt je važan za školu, za učenike upravo što na taj način možemo promovirati naša deficitarna zanimanja, ističe Biserka Šmit iz Turističko-ugostiteljske škole Šibenik.

Proizvesti jestivi suvenir nije bio mačji kašalj. Al' isplatilo se. Novac za projekt dalo je Ministarstvo turizma. A zbog kalupa za čoko-bagatin obratili su se susjedima.

- Projekt smo radili u suradnji s Tehničkom školom zato što je Tehnička škola trebala napraviti kalupe i to u 3D printanju, ističe ravnateljica Turističko-ugostiteljske škole Šibenik Senka Dodig.

Priželjkuju autori da se njihov suvenir prodaje u Muzeju. No njegovu bi izradu ipak prepustili profesionalcima.


Šibenski bagatin

Šibenik je bio prvi grad koji je za vrijeme Mlečana kovao svoj novac. Vijeće devetorice u Veneciji odobrava izradu i puštanje u promet šibenskog sitnog novca - šibenskoga bagatina, koji je u gradu bio platežno sredstvo više od dva stoljeća. Kako je dekretom o kovanju bilo određeno, s jedne strane novčića bio je lik sv. Marka, zaštitnika Venecije, a s druge strane lik sv. Mihovila, patrona grada Šibenika.

autor teksta: Ivona Ramadža Ćolić (HRT) / made-in-croatia.com.hr
slika:

Podijelite članak

Natrag