Opći uvjeti poslovanja


Ovim općim uvjetima reguliraju se međusobna prava i obveze za neometano i brzo poslovanje između prodavatelja i kupaca.
Prodavatelj (Patria-Promocija) je poslovni subjekt koji prodaje i isporučuje robu ili uslugu sukladno ovdje naznačenim općim uvjetima.
Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvod ili uslugu ili plaća ih sukladno ovdje naznačenim općim uvjetima. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i i potpuni, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve znane mu zapreke naručivanju i kupnji ovdje predmetnih proizvoda.

Kupoprodaja se odvija u četiri koraka:

1. DOSTAVA UPITA 
2. NARUDŽBA
3. PLAĆANJE
4. DOSTAVA


Odabir proizvoda i dostava upita
01. pregledati popis proizvoda u sekciji  ponuda
02. cijene nisu vidljive, šalju se na zahtijev Kupca.
03. upiti se primaju na  info@ppr.hr  ,
04. odgovor na zaprimljeni upit šalje se na kontakt kupca


Narudžba
01. narudžbe se vrše e-mailom na  info@ppr.hr ili tel/faxom na +385-1-4848 634
02. potrebno je navesti  naziv i kataloški broj proizvode, količinu, vrijeme i mjesto isporuke
03. uvjet za jednokratnu narudžbu, jedne vrste proizvoda, je vrijednost minimalno  100 euro (kupci  iz Hrvatske) i  150 euro (inozemni kupci)
04. mogu se naručiti identični proizvodi iz ponude ili slični njima (prema dogovoru)
05. kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke koji su važne za realizaciju narudžbe

Plaćanje
01. nakon narudžbe kupcu se šalje ponuda  
02. plaćanje je 100% avansno.
03. kupci iz Hrvatske plaćaju u kunama na žiro (IBAN), inozemni kupci plaćaju u EUR-ima na devizni  račun.

IBAN: HR7524840081103673244 kod Raiffeisen bank d.d Zagreb  l  OIB: 38753744041
Devizni račun: HR7524840081103673244 kod Raiffeisenbank Austria d.d  Zagreb  l  SWIFT: RZBHHR2X    

Dostava kupljenog proizvoda
01. za manje količine ispruka je cca 3-7 radnih dana od uplate
02. za veće količine isporuka je cca 7 - 15 radnih dana od uplate
03. dostava se vrši HP-expresom ili  drugim dostvnim  službama.
04. cijene dostave određuju se sukladno važećem cjeniku dostavljača.
05. visina troška dostave ovisi o težini pošiljke i udaljenosti na koju se šalje,
06.neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje, zbog specifičnih uvoznih i carinskih zakonskih odredbi pojedinih zemalja.


Pravo povrata i reklamacija

Kupac  ima pravo na povrat ili reklamaciju proizvoda u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda u slučaju:

1. kada je isporučen proizvodi koji nije naručen;
2. kada isporučeni proizvod ima oštećenja koja nisu nastala u transportu
3. kada je isporučeni proizvod neispravan ili mu je istekao rok trajanja

Kupac mora najaviti reklamaciju/povrat kupljenih proizvoda e-mailom na info@ppr.hr ili poštanskom pošiljkom na  Prodavatelja . Korisnik kada vrši povrat proizvoda dužan je vratiti proizvod u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju. Ukoliko je povrat opravdan troškove povrata snosi Prodavatelj.

Ukoliko Kupac vraća proizvod s većim oštećenjima ili bez dijelova te ukoliko isti ne dostavi u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda , smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj  nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac  ima pravo na povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu će se vratiti uplaćeni novac na račun koji Kupac navede ili će se zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu naznačenu u zahtijevu Kupca.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije duažn izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je o tome poslati obavijest u roku od četrnaest  (14) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji  se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla. u

Ukoliko Kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od četrnaest  (14) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda e-mailom. Prodavatelj u tom roku dužan je utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.
Prigovori

NAPOMENA:   Ukoliko smatrate da je objavom nekog proizvoda na internetskoj stranici made-in-croatia.com.hr povrijeđeno Vaše autorsko pravo molimo Vas da nas o tome obavijestite e-mailom na info@ppr.hr ili  na tel/fax: +385-1-4848 634.

NAPOMENA: pisane prigovore kupaca i druge prigovore primamo na našu poštansku adresu ureda.


GDP-pravila

Dolaskom na stranicu www.made-in-croatia.com.hr korisnik daje do znanja da je pročitao Opće uvjete i  da ih u cjelosti prihvaća.
Kupci i oni koji su izrazili interes za proizvode sa stranice www.made-in-croatia.com.hr sukladno GDPR -pravilima o zaštiti osobnih podataka daju izričitu suglasnost Patria-Promociji (vlasnikMADE-IN-CROATA projkta) da može obrađivati njihove osobne podatke i za potrebe izrade vlastitih evidencija o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te za unapređenja usluga. Isti se neće zlouporabiti i koristiti u druge svrhe.
Više o GDPR-u Za narudžbu/prigovor/reklamaciju :

PATRIA - PROMOCIJA
Savska 41, 10000 ZAGREB,HRVATSKA (ured)
tel/fax: +385-1-4848 634
info@ppr.hr
www.made-in-croatia.com.hr


prijava na made-in-croatia.com.hr newsletter OVDJE
suglasni smo primati made in croatia.com.hr newsletter OVDJE
nismo suglasni primati made in croatia.com.hr newsletter OVDJE