Hipokratova zakletva

Podjelite

Hipokratova zakletva (između V. i III.st.pr.Kr.)
proizvod: hipokratova zakletva
izrada: ručna izrada, replika arheološkog nalaza
materijal: imitacija kamena
veličina: 28,5x21cm , vješanje na zid
težina: 1,4 kg
pakiranje: bez kutije, višejezična privjesnica
namjena: suvenir /poklon proizvod
podrijetlo: hrvatski proizvod
šifra: 625
 

Opis proizvoda

Rođen na otoku Kosu u obitelji u kojoj se liječničko zvanje prenosilo s koljena na koljeno. Pripadao je plemenitoj školi Asklepijada, tj. liječnika koji su svoja medicinska znanja i visoka moralna načela stjecali u svetištima Asklepija – boga liječništva. Hipokratovo je ime vezano uz etička načela liječenja ugrađenih u Zakletvu, uz uvođenje znanstvenog, racionalnog načina opažanja, tumačenja i liječenja bolesti, a utemeljio je i medicinu kao prirodnu znanost. Opisao je mnoge bolesti i njihovo liječenje, te ga zovu “ocem medicine”.

Prožet duhom Asklepijevih svetišta visoke moralnosti, Hipokrat je njihova etička načela, utemeljena na ljubavi prema čovjeku, ugradio u “Zakletvu”. To je najpoznatiji tekst iz Corpusa Hippocraticuma, koji mu se pripisuje, a sastavljen je od pedesetak djela.

Zakletvu su polagali liječnici “hipokratske težnje”, a polažu je i danas u cijelom svijetu. Ona obvezuje liječnika da sav svoj život posveti bolesnima bez težnje za bogaćenjem. Liječnik je svećenik, a “njegovo umijeće je njegov život” te mora djelovati u bolesnikovu korist, a ne na štetu. Hipokrata su slavili već za života. Platon ga je smatrao prototipom liječnika, a Galen ga naziva “božanskim”.

Pošalji upit
Natrag