replika, skulptura Marija Jurić Zagorka

Podjelite

Replika, skulptura Marija Jurić Zagorka

proizvod: skulptura
dimenzija: 34 cm
težina: 3,1 kg
materijal: kameni granulat povezan smolom, obojeno u crno i patinirano u zeleno
replika: skulpture kipara Stjepana Gračana
podrijetlo: hrvatski proizvod
namjena: poklon proizvod
šifra: 623-1
 

Marija Jurić Zagorka, bila je prva profesionalna novinarka i najčitanija hrvatska književnica. Pokrenula je i uređivala Ženski list, prvi hrvatski časopis za žene, Hrvaticu te Obzor. Borila se protiv društvene diskriminacije, mađarizacije i germanizacije te za prava žena. Potpora u književnosti i novinarskom radu bio joj je Josip Juraj Strossmayer, koji je nagovara na pisanje romana.
Rođena je 2. ožujka 1873. godine, u plemićkoj kuriji Negovec u blizini Vrbovca.
Umrla je u Zagrebu, 29. studenog 1957. godine.

Velika brončana skulptura hrvatskog kipara Stjepana Gračanina postavljena je 1990.godine u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu

Pošalji upit
Natrag