KOŠER OZNAKA

OSTVARENA SURADNJA SA
ŽIDVOSKOM VJERSKOM ZAJEDNICOM BET ISRAEL U HRVATSKOJ KOJA JE ZADUŽENA ZA POSLOVE
CERTIFICIRANJA - KOŠER CERTIFIKAT


to je Košer certifikat?
Košer znači hrana pogodna za ljudsku prehranu u skladu sa židovskim zakonima. Košer hrana mora biti ovjerena, tj. mora imati certifikat.
Košer je znak kvalitete i to ne samo za Židove, nego za sve.

Košer certifikat može izdati rabin koji je stručnjak za židovska pravila ishrane. On obilazi proizvodni pogon, kako bi provjerio uvjete proizvodnje te dao savjet kako se proizvodnja može prilagoditi košer pravilima. Rabin provjerava popis svih proizvoda, sirovina i dobavljače, a sve podatke koje dobije na uvid - čuva kao strogo povjerljive. Košer certifikat može biti izdan samo od rabina i Košer organizacija koje uživaju povjerenje Glavnog rabinata Izraela. Glavni rabinat Izraela odobrava košer certifikate izdane u inozemstvu. U Hrvatskoj je za izdavanje ovih certifikata ovlašten samo Rabin dr. Kotel Da-Don, glavni rabin u židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel u Hrvatskoj

Osnove Košera

Za poslove certificiranja u Hrvatskoj zadužen je :

Glavni Rabin dr.sc. Kotel Da-Don,
Židovska Vjerska Zajednica Bet Israel u Hrvatskoj
Mažuranićev trg 6
HR-10 000 Zagreb, Croatia

Tel:+385 1 4851 008
fax:+385 1 4851 376
http://bet-israel.com
kdadon@gmail.com


Ukupni udio košer proizvoda u svijetu dosegao je u 2009. godine cca. 600 milijarda dolara godišnjega utrška, što najbolje svjedoči o širini uporabe košer hrane. Na hrvatskom tržištu danas ima nekoliko tisuća Košer proizvoda a više od tisuću ih je proizvedeno u Hrvatskoj.

 HRVATSKI NOSITELJI KOŠER CERTIFIKATA

  PROIZVODNJA
  ACG Lukaps d.o.o    
  Agrobrač d.o.o
  AGROFIN d.o.o
  Agrolaguna dd, Poreč
  Adrijatic Distilers d.o.o
  Aminolabs atlantic doo
  Anamarija Company d.o.o
  Atlantic Grupa d.d.  - BarCaffe
  Atlantic Grupa d.d -donat Mg
  Badel 1862 d.d
  Belje plus d.o.o
10 Božjakovina d.d.
  Caffe Monte Rovinj d.o.o
  Calcit d.o.o.
  CROMARIS d.d
  Čakovecki mlinovi d.d.
  DONA Trgovina d.o.o
  Dukat d.d
  Elcon d.o.o
  Enna fruit d.o.o
  Franck d.d
20 Gala doo
  Glazir d.o.o
  Gotes d.o.o
  Granolio d.o.o
  Hlad d.o.o  
  IREKS AROMA d.o.o
  Ivero d.o.o
  Jamnica d.d
  Kalničke vode Bio Natura d.d
30 Kandit d.o.o
  Kemika d.d
  Kemo doo
  KIM MLJEKARA KARLOVAC d.o.o
  Koestlin d.d
  Kraš d.d
  Kutrilin tpv d.o.o
  Labud d.o.o
  Ledo d.d
40 Lesaffre Adriatic d.o.o
  Maraska dd zadar
  Marko obrt za dimljenje ribe
  MARODI domaća tjestenina
  Medimon d.o.o
  Meggle Hrvatska d.o.o
  Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o
  Mlin Julia d.o.o
  Mlin i pekared.o.o. Sisak
50 MLINAR d.d.
  Naše Klasje d.o.o
  New Bakery doo
  OPG Edo Jugovac
  OPG GUVO BOŽO - Medovita pčelarstvo
  OSTREA d.o.o
  PAG 91 d.o.o
  Papuk d.d
  PELAGOS NET FARMA d.o.o
  Perlis d.o.o
60 Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o
  PIK-VINKOVCI plus d.o.o
  PIK Vrbovec d.d.
  Pliva Hrvatska d.o.o
  Podravka dd - Mlinski proizvodi
  Podravka dd - Tvornica Voće – Koprivnica
  Podravka dd - Tvornica Koktel peciva
  Podravka d.d, Tvornica Kalnik Varaždin (proizvodnja senfa; program pasterizirano i steriliziranog povrča)
  Podravka d.d. - Tvornica Juha i Vegeta
  Poljodar tim d.o.o
70 Prehrana d.o.o
  PZ Cerine
  Reprokolinska Zagreb d.o.o
  Saponia d.d
  Sirana Gligora d.o.o, Pag
  Sardina doo Postira
  Sladorana Županja d.d
  Slavonija Nova dd
  Solana Pag d.d
  Timarist d.o.o. vinarija RAAK
80 TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o
  TVORNICA ULJA ČEPIN D.D
  Vindija d.d (mljekara i sirana, vićni sokovi i bezalkoholna pića)
  Vinka plus d.o.o
  VIRO tvornica šećera d.d
  Zdenka d.o.o
  Žito d.o.o
  Žitoproizvod dd
  Zvečevo d.d
89 Zvijezda plus d.o.o
   
   
   
   
   
  USLUGE-hoteli
  hotel Regent Esplanade, Zagreb
  hotel HOLIDAY, Zagreb
  hotel INTERNATIONAL, Zagreb
  hotel THE WESTIN, Zagreb
  Kempinski Hotel Adriatic, Umag
06 hotel Sheraton Zagreb
   
   

 

Podijelite

Natrag