Made in Croatia, paška i lepoglavska , svetomarska čipka

Hrvatski suveniri - hrvatske čipke
Croatian Souvenirs - Croatian laces


prije narudžbe pročitajte uvjete
Read before ordering
here

     
opis: PAŠKA ČIPKA
izrada: 100 % ručno
materijal: čipka od pamučnog konca
čipka 7 do 9 cm (kutija 25x25x5)
kutija: kutija od punog drva, ručna izrada
prilog: brošura o čipki, certifikat čipkarice
podrijetlo: hrvatski proizvod
šifra: 081

klikni na sliku / opis/description
zatražite cijenu na
inquiry price on
e-mail
šifra proizvoda obvezna/
specify number products
 
opis: LEPOGLAVSKA ČIPKA
izrada: 100 % ručno
materijal: čipka od pamučnog konca
cipka: 10 cm (kutija 25x25x5)
prilog: brošura o čipki, certifikat čipkarice
podrijetlo: hrvatski proizvod
šifra: 082 (u drvenoj kutiji)
šifra: 082-a (u kartonskom ovitku)
klikni na sliku
opis /description
zatražite cijenu na
inquiry price on
e-mail
šifra proizvoda obvezna/
specify number products
     
opis: ČIPKA OD AGAVE
izrada: 100 % ručno
materijal: čipka od prerađenih niti agave
pakiranje: cipka 7-7,5 cm/ drvena kutija 25x25x5 cm
prilog: brošura o cipki, certifikat čipkarice
podrijetlo: hrvatski proizvod
šifra: 008

klikni na sliku /nije dostupno za narudžbu
opis /description
zatražite cijenu na
inquiry price on
e-mail
šifra proizvoda obvezna/
specify number products
     
Svetomarska čipka,okrugla opis: SVETOMARSKA ČIPKA
izrada: 100 % ručno
motivi čipke: izvorni star preko 80 godina
materijal: čipka izrađena od pamučnog konca
pakiranje:u kutiji
podrijetlo: hrvatski proizvod
šifra: 009
; 009-a-h

klikni na sliku
više ponude/description
zatražite cijenu na
inquiry price on
e-mail
šifra proizvoda obvezna/
specify number productsPaška čipka
Po
četkom 20. stoljeća tradicionalna se paška vještina šivanja čipke pod utjecajem čipkarske škole i atelijera-radionice "Frane Budak" Grada Paga preusmjerava na izradu samostalnih ukrasnih predmeta koje danas poznajemo kao pašku čipku. U tome hrvatskom proizvodu prepoznajemo motive preuzete s folklornog tekstila koji do danas ostaju u strogoj početnoj, renesansnoj geometrizaciji oblika. U gotovo umjetničkoj izradbi ovih jedinstvenih ručnih radova - koji su Paškinjama tradicionalno gotovo jedinim sigurnim prihodom škrta otočkoga podneblja - nastaju iznimne kreacije za crkveno ruho, ali i stolnjaci, tabletići, rupčići i ukrasi za razne dijelove odjeće, nerijetko uokvirene kao slika na zidu ,dakle predmeti koji svoju primjenu nalaze u građanskome društvu. Nositelj je naljepnice Izvorno hrvatsko što potvrđuje vrhunsku kvalitetu .

Lepoglavska čipka
Stvarana je višestoljetnom tradicijom i do danas očuvana na području Lepoglave. Izrada čipke na batiće predstavlja osebujan oblik čipkarstva u lepoglavskom kraju za koji je dobrim dijelom zaslužna gospođa Danica Brössler. Brojne vrijedne čipkarice njene su zamisli pretočile u gotov proizvod koji danas prepoznajemo kao lepoglavsku čipku. Za izradu čipke koristi se veoma tanak pamučni ili laneni konac. Lepoglavska čipka, bijela ili bež, sadrži stilizirane oblike flore i faune te barokne i geometrijske motive.


Čipka od agave
Uz pašku i lepoglavsku čipku hrvatsku baštinu obogatila je i čipka od agave koja se vezuje za podneblje otoka Hvara.
Danas čipku izrađuju samo sestre benediktinke u gradu Hvaru koje su i začetnice čipkarstva ove vrste u Hrvatskoj. Postupak je isti već 100 godina, zahtijevan je i mukotrpan. Započinje berbom listova agave starije od 3 godine. Iz listova se izvlače niti duljine 1 m koje se zatim na specifičan način dotjeruju za izradu čipke. Uz agavine niti vezana je teorija kako je neolitski pračovjek, nastanjen u Grapčevoj špilji na otoku Hvaru, hvatao ribu pomoću mreža izrađenih od tih niti.

Svetomarska čipka
Svetomarska čipka – međimurska čipka dio je kulturne baštine Međimurja i Hrvatske te ju je 2009. godine Ministarstvo kulture i zaštitilo. Ova čipka je prozračna i prividno jednostavna, skromna motivima, ali izvorno narodna, te je zbog toga stručnjaci često nazivaju PEPELJUGOM među čipkama.
Nekad su se izrađivale dvije vrste čipaka, jedna za međimursku narodnu nošnju na kapici – poculici udane žene, i druga za narodnu nošnju udane žene u Podravini i bilogorskom kraju. Svetomarska čipka imala je isključivu primjenu u narodnoj nošnji kapici – poculici, te je zbog toga bila manje podložna modnim promjenama i sačuvana je u starom izvornom obliku. Upravo je to vrijednost svetomarske – međimurske čipke. 

Svetomarska čipka je zaštičeno nematerijalno kulturno blago s oznakom izvornosti.

Pag lace
From the begining 20th century, the traditional skills of sewing Pag lace under the influence of Lace School and studio-workshop "Frano Budak" of the Pag city redirected to create individual decorative objects that we know today as the famous Pag lace . In that Croatian product recognize motifs taken from folklore textile still remain in a strict home, Renaissance geometric of forms. In almost the preparation of these unique artistic handicrafts - which are traditionally for woman from Pag almost the only secure income stingy island's climate - created exceptional designs for ecclesiastical vestments, as well as tablecloths, doilies, handkerchiefs and decorations for various pieces of clothing, often framed as a picture on the wall, then objects that are used in its civil society. Pag lace carries visual label originally Croatian which confirming superior quality of croatian souvenir.

Lepoglava lace
Created in the centuries-old tradition and still preserved in the Lepoglava. A special way of making lace - with a smal wooden sticks (BATIĆI) is a peculiar form of lacemaking in Lepoglava area end of which is largely credited Mrs. Danica Brössler. many of valuable his ideas are turned into finished product which is now recognized as lace. To create a lace used is very thin cotton or linen thread. Lepoglava lace, white or beige, has a stylized forms of flora and fauna and the Baroque and geometric motifs.


Svetomarska lace

za uvrštenje ili narudžbu suvenira pišite nam ovdje
for advertising or to purchase please write to us click here


 

 
  Isprintaj Proslijedi  

Home | Hrvatski proizvodi | Hrvatski suveniri | Hrvatske vinske ceste | Hrvatski maslinari | Hrvatski inovatori | Zdrava hrana | Hrvatska glazba | Ostalo | Linkovi | Kontakt

Copyright 2007 PPR. All rights reserved.
Reproduction or copying of images is prohibited.