Hrvatska Gospodarska Komora-HGK
dodijeljuje znakove

Hrvatska kvaliteta


6. ožujka 2009.
Kako steći pravo na uporabu znaka izvorno hrvatsko i hrvatska kvaliteta
NAPUTAK

Prvi korak je kontakt s Hrvatskom gospodarskom komorom-HGK, Centar za kvalitetu, adresa:
HGK-Centar za kvalitetu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb; telefonom: 01/48 28 448, 01/48 28 374;  telefaksom: 01/45 61 614; e-mailom: \n kvaliteta@hgk.hr

2. Informaciju o uvjetima za dobivanje prava uporabe znaka (Hrvatska kvaliteta ili Izvorno hrvatsko) možete naći na internet stranicama  www.hgk.hr ili vam Centar može poslati mapu koja sadrži zahtjev i upute o tome kako ga podnijeti, te ostalu potrebnu dokumentaciju (Izjavu o podrijetlu robe,  Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga, Troškovnik, Shemu postupka rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka). Za pokretanje postupka dodjele prava uporabe znaka potrebno je popuniti i dostaviti Centru sljedeću dokumentaciju:
• popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev
• izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva
• izjavu podnositelja zahtjeva o hrvatskom podrijetlu robe (za proizvode)
• rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu
• tehničku dokumentaciju proizvoda ili usluge, promidžbene materijale i drugu dokumentaciju za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge
• certifikate ili druge dokumente o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom
• dokumentaciju o proizvodu ili usluzi s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda ili usluge
• kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka o podnositelju zahtjeva
• uzorak proizvoda
• dokumentaciju kojom se argumentira tradicija, znanstveno-istraživački rad, inovacija ili invencija vezana za proizvod ili uslugu (ukoliko se podnosi zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka Izvorno hrvatsko)
• dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka 
Centar će dobivenu dokumentaciju proslijediti nadležnoj tehničkoj komisiji koja,  nakon obrade dokumentacije te posjeta tvrtki, donosi Stručno mišljenje, kojim predlaže dodjelu ili nedodjelu prava uporabe znaka Savjetu projekta. Na osnovu Stručnog mišljenja Tehničke komisije Savjet donosi odluku o dodjeli ili nedodjeli prava uporabe znaka.  Za pravo uporabe znaka sklapa se ugovor između Hrvatske gospodarske komore i korisnika znaka na tri godine, temeljem Pravilnika o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda

 


 
  Isprintaj Proslijedi  

Home | Hrvatski proizvodi | Hrvatski suveniri | Hrvatske vinske ceste | Hrvatski maslinari | Hrvatski inovatori | Zdrava hrana | Hrvatska glazba | Ostalo | Linkovi | Kontakt

Copyright 2007 PPR. All rights reserved.
Reproduction or copying of images is prohibited.